Heart and Soul Wellness Den Haag - Ontspanning in hart, ziel en lichaam! - Bettina Wietgrefe

Matrix-Energetics Nederland - Matrix-Energetics NL - Matrix-Inform

Laat je in je haart beroeren en beleef momenten van rust, heling en ontspanning op fysiek, mentaal en spiritueel niveau! - Energiewerk met Matrix- Inform / Matrix-Energetics - Levensadvies - Bewegingsmeditaties, meditaties - Zin en hart - Ontspanningsmassage - Bewegingsmeditatie (Hartchakra) - Zin en hart - Engelen-kaarten/Godinnen-kaarten - Meditatie Instincten - Massage (terug naar de gevoelens van je kindertijd) - Massage (terug naar de gevoelens van je kindheid) Heart and Soul Wellness - Stevinstraat 348 - 2587 EZ Den Haag - Tel.: 00 31 70 322 5922 - www.heartandsoulwellness.nl

Matrix Energetics NL

Matrix Inform Matrix Energetics Nederland
Heart and Soul Wellness - Bettina Wietgrefe
© 2012 Heart and Soul Wellness • Stevinstraat 348 • 2587 EZ Den Haag • Tel.: 00 31 70 322 5922 • www.heartandsoulwellness.nl
Ontspanning in hart, ziel en lichaam!

Matrix-Inform®/Matrix-Energetics

Wat betekent werken met Matrix-Inform/Matrix-Energetics?

De behandelaar werkt me de klant op de “twee-punt-methode”. De handen van de behandelaar worden op twee punten van het lichaam of heel dicht bij het lichaam geplaatst. Door het bewust focussen en het laten stromen van de universele energie - welke zoals hieronder beschreven, in alles en overal is - wordt de realiteit van de klant beinvloed en veranderd. Opgeslagen en ingehouden energie kan worden vrijgegeven en getransformeerd, zonder precies te moeten weten, waar de oorzaak van een problem is of wat de exacte reden voor de huidige situatie was. Bij deze vorm van energiewerk stroomt de energie niet door de beoefenaar naar de klant zoals in andere energiewerk vormen, maar de beoefenaar maakt alleen de verbinding tussen klant en de energie en laat deze stromen. Deze energie werkt dan zelfstandig in het energieveld van de klant. In veel gevallen zijn veranderingen direct merkbaar. Het lichaam geeft aan door milde tot sterke motorische respons (=bewegingen) dat “iets” gebeurt. Problemen (bijvoorbeeld oude, onbewuste gedragspatronen welke hun oorsprong hebben in het verlden) worden getransformeerd. De universele kracht kan soms nog dagen verder werken, wat u misschien ook in kleine fysieke tekens kunt ervaren. Tijdens het werken met Matrix, kan het zijn dat de behandelaar en/of de klant gedachten, gevoelens, beelden ontvangt. Dit is een teken van het onderbewustzijn dat thema’s/problemen worden opgelost. Matrix-Inform®/Matrix-Energetics is niet medisch erkend en is geen vervanging voor een bezoek aan uw arts of natuurgenezer.

Een paar fysicalische Basics:

Bewustzijn schept werkelijkheid Materie, inderdaad ieder vorm van leven evenals onzijdige dingen, bestaat uit atomen. Atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. Protonen en neutronen vormen de kern en de elektronen omcirkelen de kern. De kern zelf is tienduizend keer kleiner dan de hele atoom – dat is klein in vergelijking met de schelp die hem omringt. Zo is het atoom meestal gemaakt van “niets” (99,999999%), namelijk de lege ruimte rond de kern waarin de elektronen zich bewegen. Protonen, elektronen en neutronen anderzijds bestaan ook 99,999999% uit “niets”. Het resterende deel van de zojuist genoemde delen bestaat uit “Quarks”. Er zijn wetenschaplijke theorieén dat deze kleinste deeltjes (Quarks) ook weer gewoon uit “niets” bestaan. Volgens de moderne Kwantumfysica beweegt bijv. een elektron in de zogenaamde “waarschijnlijkheid ruimte”. Als we beginnen het te observeren, verandert het de baan/richting, die het gewoon zou hebben genomen. De natuurkundigen “Heisenberg” en “Bohr” stelden de theorie op, dat het universum uit onteelbar veel (tegelijkertijd naast elkaar) bestaande mogelijkheden bestaat. Alleen wanneer een waarnemer de aandacht op een van deze mogelijkheden richt, wordt deze mogelijkheid tot realiteit. Experimenten bevestigen deze theorie. Wanneer wij met ons bewustzijn werken, dus ons bewustzijn op “iets” focussen, kunnen wij veranderingen bereiken. Dit is precies wat er gebeurt in het werk met Matrix-Inform®/Matrix-Energetics. Bovendien kwamen de natuurkundigen erachter dat de kleinste deeltjes, ook al zijn ze ver van elkaar, dezelfde informaties ontvingen tijdens de experimenten en zich anders gedroegen dan ze het erder hadden gedaan. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat er ook behandelingen op afstand functioneren. Als u meer gedetailleerde informatie over de fysieke relaties, boeken over dit thema enz. wilt hebben, kunt u deze vinden op de website: www.heede-institut.de (duits), www.matrix-inform.com  (duits) oder www.matrixenergetics.com (engels) Matrix kan helpen bij: Pijn, Ongemak, beperkte mobiliteit, hoge bloeddruk, hormonale    onevenwichtigheden, verwondingen in de vorm van een fysiek trauma Vrees/Angst bijvoorbeeld: spinfobie, hoogtevrees, claustrofobie, angst voor    verlies Emotionele trauma‘s door verlies van een persoon, een ongeluk, echtscheiding,    verlies van werk Onopgeloste interne en externe conflicten tussen ouder en kind of man en    vrouw Mentale blokkades, overtuigingen Verlangens, doelen en visies Download Klienentinfo
nach oben nach oben

Wat kan ik voor u doen en wat is u voordeel als u een training of workshop volgt?

Levensadvies/Emotietraining:
Deze training is tot stand gekomen door verschillende trainingen en seminaars die ik heb gevolgd op het gebied van emoties en andere trainingen die zich bezig houden met een leven in balans. Wat kan ik voor u doen en wat is u voordeel als u een training volgt? Ik werk met het weten over het bestaan en met de werking van de instincten. Deze instincten zijn verantwoordelijke voor heel veel gevoelens in ons dagelijks leven en relaties. Een korte Introductie: Mensen en dieren hebben instincten. Door deze instincten zijn wij in staat te overleven. Functie van deze instincten is ons te beschermen zodat wij en ons specie kan door bestaan. Hun werk doen ze via gevoelens die ze in ons laten ontstaan. Ze creëren goede gevoelens als wij door kunnen gaan en slechte gevoelens als wij moeten stoppen met wat wij doen of willen gaan doen. Om ons te leiden creëren ze angst of vreugde. Helaas voelen wij vaak angst, of ongemak in situaties waar het niet (meer) nodig is. De instincten zitten in een gedeelte van ons hersenen die niet is verbonden met onze “denkende” hersenen. Onze denkende hersenen en onze (emotioneel) geheugen (en/of ons onderbewustzijn) zitten in een ander deel. In dit deel (onderbewustzijn) zijn alle ooit beleefde situaties met de instinctgemaakte gevoelens die wij erbij hebben gehad opgeslagen. Alleen in dit deel kunnen wij de oude bestanden veranderen. Als het oude programma voor steeds terugkerende ballast zorgt is het noodzakelijk de oude verbinding van b.v. een situatie met een slecht gevoel erbij te verwijderen en een nieuwe te maken. Hoe dit kan worden gedaan leg ik graag aan u uit via een workshop of een personal training. Een Workshop bevat informatie over welke instincten er bestaan waarom we ze hebben en hoe ze werken wat ze met jou gevoelens doen Een workshop bevat Oefeningen hoe je informatie en gevoel samenbrengt meditatie waarin je je instincten ontmoet. Behalve deelname aan workshops is er ook de mogelijkheid tot een Personal training. Het voordeel van een Personal Training is dat dit meer gedetailleerd en doelgericht op jou gevoelens en jou opgeslagen bestanden.
Reiki De term Reiki bestaat uit twee Japanse woorden: Rei: universeel of ziel en Ki: energie. Deze term betekent vrij vertaald”: universele levenskracht of ziele energie. Een energie die helend kan werken en waarvan de werking is ontdekt door de Japanner Mikao Usui. Hij ontdekte hoe de mens deze kracht kan gebruiken om zijn eigen welzijn en dat van zijn omgeving te verbeteren. Reiki energie is de kracht die ons omringt en die we allemaal elke dag gebruiken, een energie die ons geneest, ook merken we het niet. Wanneer deze kracht of energie wordt geblokkeerd, kan dat leiden tot ziekte of ongemak. Mikao Usui ontwikkelde een methode waarbij deze universele energie via de handen kan worden overgedragen aan iemand anders, een methode die hijzelf noemde “Usui Shiki Ryoho”, “Rhoho” is Japans voor therapie. Zijn vorm werd vervolgens overgenomen door het Westen, vaak voor genezing methoden die niets te maken hebben met de oorspronkelijke Reiki. Reiki werkt zeer eenvoudig, helder en zuiver. Door handoplegging wordt deze energie (Reiki)  doorgegeven aan de klant. De Reiki beoefenaar is alleen het kanaal voor deze energie, en transformeert geen van zijn eigen energie. Integendeel, hij ontvangt zelf ook energie tijdens een behandeling. Reiki beoefenaars voelen tijdens de behandeling verschillende sensaties in hun handen, die de duur en intensiteit van de handoplegging bepalen. Reiki kan geleerd worden door iedereen, zonder uitzondering, en is ook ideaal voor zelf-behandeling. Fysieke, mentale en emotionele problemen kunnen worden opgelost met Reiki.